تبلیغات
گیاه شناسی - تک لپه ای ها
گیاه شناسی
شنبه 7 دی 1387

تک لپه ای ها

شنبه 7 دی 1387

نوع مطلب :
نویسنده :ش ش

صفات عمومی تک لپه‌ایها

 • یاخته تخم با تقسیمات مکرر خود پیش جنینی را ایجاد می‌کند منطقه توقف نمو جنین جانبی است و رشد بعدی جنین از نقطه مقابل آن انجام می‌شود و یک لپه را که نسبت به محور پیش جنین جانبی است را تشکیل می‌دهد.

 • تشکیل بافت آلبومن در دانه تک لپه‌ایها از نوع هسته‌ای یا حالت حد واسط است. یعنی بعد از تقسیم یاخته مادر آلبومن دیواره‌ای بین یاخته‌های حاصل از تقسیم ایجاد نمی‌شود.

 • در تک لپه‌ایها ، ریشه اصلی بعد از مدتی از بین می‌رود و ریشه‌های نابجا که از قسمتهای زیرین ساقه بوجود می‌آیند، جانشین آن می‌گردند.

 • در تک لپه‌ایها ، ساقه منشعب نمی‌شود و آنچه انشعاب حاصل می‌کند، محور گل آذین است نه ساقه.

 • برگ دارای رگ‌بندی موازی است و تعداد اجزای گل 3 یا مضربی از 3 می‌باشد.

 • دستجات آوندی در برش عرضی ساقه متعدند و در روی دوایر متحدالمرکز قرار می‌گیرند.

 • ساختمان چوب و آبکش ثانویه که در دو لپه‌ایها دیده می‌شود در تک لپه‌ایها وجود ندارد.

تکامل و فیلوژنی تک لپه‌ایها

تشابه کامل دستگاه تولید مثل در تک لپه‌ایها و دو لپه‌ایها نشان می‌دهد که نهاندانگان شاخه متشابهی از گیاهان گلدار را تشکیل می‌دهند که ممکن است دارای منشا مشترک باشند. اموزه اکثر گیاه‌شناسان بر این عقیده استوار هستند که تک لپه‌ایها از دو لپه‌ایهای جدا برچه یعنی آلاله‌گان (Ranales) منشا گرفته‌اند. وجود یک لپه واحد در انواع متعدد آلاله‌گان ، پراکندگی دستجات آوندی در ساقه انواع مختلفی از آلاله‌گان مانند نیلوفر آبی و وجود گلهای سه قسمتی در گونه‌های متعددی از آلاله‌گان ، نظریه فوق را تائید می‌کنند.تصویر

رده بندی تک لپه ایها

Apocarpalesیا  Helobiales  

گیاهانی هستند آبزی ، دارای برچه‌های فراوان و جدا از هم ، پرچم‌های زیاد با استقرار مارپیچی ، گلهای ناقص ، دانه فاقد آلبومن و تخمدان فوقانی که شامل تیره‌های زیر است.
 • تیره تیر کمان آبی alismaceae: گیاه معروف این تیره sagittaria sagitifolia است.
 • علف هرزی پهن برگ که از علفهای هرز درجه دوم می باشد، چند ساله و اغلب قبل از نشاکاری ها مشاهده می شود.

  برای مبارزه می توان از علفکش های مورد استفاده برای جگن ها استفاده نمود.

   شرح تیره بارهنگ آبی:

Alismaceaeگیاهان این تیره عموماً آبزی یا مردابی بوده دارای ساقه و دمبرگ توخالی (سوراخ دار) یا پر از بافت اسفنجی هستند.
برگها معمولاً بن رست ، دارای و دمبرگی بلندو پهنکی با دو یاسه شکل متفاوت اند. گلها واجد سه کاسبرگ سبز رنگ و سه گلبرگ سفید و یا آبی متمایل به صورتی بوده تک جنس یا نر ماده هستند و به طور چرخه ای در محل بندهای ساقه هوایی جمع می شوند و گل آذینی را به صورت چرخه های مطبق تشکیل می دهند.
نافه شامل 9 یا 6 و یا 3 پرچم ولی مادگی دارای 6 برچه است که هر سه تا از آنها روی یک حلقه قرار می گیرند به طور کلی استقرار قطعات گل این تیره حالتی نیمه حلقوی و نیمه مارپیچی دارد و از این نظر این تیره در راسته هلو بیال دارای اهمیت خاصی است. زیرا وضع نیمه حلقوی و نیمه مارپیچی قطعات گل در تیره بارهنگ آبی این راسته را به راسته آلاله از دو لپه های بسیار نزدیک می کند و احتمالاً می باید با آن ارتباط و پیوند اجدادی داشته باشد.
این تیره در جهان دارای 14 جنس و تقریباً 60 گونه است که عموماً در مناطق معتدل نیمکره شمالی انتشار دارند و تقریباً همه آنها آبزی کامل و یا دوزیست هستند. گرده افشانی در گیاهان این تیره غالباً به وسیله حشرات انجام می گیرد و در گونه هایی که گلهایشان در سطح آب و یا خارج از آن باز نمی شود گرده افشانی درونی وخودی است.
این تیره در ایران دارای 3 جنس است که در شمال ، شمال شرقی و شرق و غرب انتشار دارند.
- جنس بارهنگ آبی Alisma که پهنک برگ آن قطبی شکل یا قاشق مانند (چمچه ای) است به همین علت این گیاه را در شمال بنام قاشقک آبی می نامند این گیاه در نواحی شمال ایران در مردابها و آبگیرهای سواحل دریای خزر (بندر انزلی ، رشت ، لاهیجان) در شرق (هامون) در غرب (کرمانشاه) می روید. در آبهای راکد اطراف تهران دو گونه از آن بنام Alisma Plantago aquatica و Alisma Lanceolatum می رویند که در گونه دوم برگها دارای پهنک باریک نیزه ای شکل اند.
- جنس تیر کمان آبی که در ایران فقط یک گونه بنام Sagittaria Trifolia است‌ که در شمال ایران کنار جوبیارهای مجاور مزارع برنج در گیلان (رشت، بندر انزلی ، لاهیجان) و تنکابن و مازندران می رویند.
تذکر : بعضی مولفین جنس تیرکمان آبی را بعنوان تیره کمان آبی ذکر کرده اند از فلورا ایرانیکا شماره 78)
و جنس داماسونیوم که این جنس دارای یک گونه بنام Damasonium alisma است که در آبهای شمال شرقی ایران و در شمال غربی ( در آبهای راکد بین مراغه و میاندوآب)و در جنوب (آبشور حوالی شوش) می روید.

 • تیره هزارنی Butomaceae: گونه معروف آن هزارنی یا Buttomus است.

 • تیره Iuncaginaceae: گونه معروفش Triglochin است.

راسته spadiciflorales

گل آذین از نوع سنبله یا از نوع اسپادیس است که بوسیله یک یا چند براکته محافظ به نام اسپات پوشیده شده است. دانه دارای آلبومن ، گلهای ناقص و تخمدان فوقانی که شامل تیره‌های زیر است.
 • تیره خرما palmae: گیاهانی هستند درختی یا علفی با ساقه راست و استوانه‌ای. خرما (phoenix) و نارگیل (cocos) از گیاهان معروف این تیره هستند.

 • تیره گل شیپوری Araceae: از گیاهان این تیره ، گل شیپوری (Arum) دارای نمونه‌های خودرو در ایران می‌باشد.

 • تیره عدسک آبی lemnaceae: از گیاهان این تیره عدسک آبی (Lemna minor) در شمال ایران دیده می‌شود.

 • تیره گرز Typhaceae: گیاهان معروف این تیره نی لوئی sparganium و Typha می‌باشد.

راسته glumales

گل آذین‌ها از نوع سنبله ، گلها ناقص ، دانه دارای آلبومن آردی شکل و تخمدان فوقانی که شامل تیره‌های زیر است.
 • تیره گندم Gramineae: تیره‌ای شامل 600 جنس و 2000 گونه. ارزن ، ذرت ، برنج ، نیشکر ، جو و چاودار از گیاهان معروف این تیره است.

 • تیره جگن cyperaceae: نی بوریا cyperus و جگن carex از گیاهان معروف این تیره است.تصویر

راسته Liliales

گلها منظم و کامل ، دانه دارای آلبومن ، تخمدان فوقانی که شامل تیره‌های زیر است.
 • تیره آلاله LiLiaceaee: پیاز (Allium) ، لاله (Tulipa) ، گل حسرت (colchicum) و مارچوبه (Asparagus) از گیاهان معروف این تیره است.

 • تیره برگ بیدی commelinaceae: برگ بیدی Tradescantia در ایران به صورت زینتی پرورش می‌یابد.

 • تیره سازو Juncaceae: گیاه سازو juncos در این تیره قرار دارد.

راسته Albominales

دانه دارای آلبومن ، گلها منظم یا نامنظم و تخمدان تحتانی. موز ، زنجبیل ، گل نرگس ، هل ، زنبق و آناناس از تیره‌های معروف این راسته هستند.

گل نرگس :
گیاه نرگس از خانواده
نرگسیان (Amaryllidaceae ) و تیره Narcissus می‌‌باشد.
نرگس گیاهی دائمی و پیازدار می‌‌باشد. پیازهای آن درشت و دارای ورقه‌های فلسی یا مطبق است. به عبارت دیگر پیاز آن می‌تواند چندین سال متوالی گل دهد و گل آن همه ساله درشت تر گردد. گلهای نرگس به رنگ سفید، زرد، نارنجی، کم پر و پُر پر هستند. برگهای این گیاه از بن ریشه بصورت صاف یا شیاردار بیرون می‌‌آیند و در طول ساقه قرار میگیرند.نرگس‌ها به اندازه‌های مختلف یافت می‌شوند از گلهای 5 اینچی روی ساقه‌های 2 فوتی گرفته تا گلهای 5/0 اینچی روی ساقه 2 اینچی
.
نرگس‌ها شاید آسانترین و مطمئن‌ترین پرورش از میان خانواده تمام گلها هستند و برای افراد مبتدی در باغبانی ایده‌ آل است. پیاز و برگها حاوی کریستالهای سمی هستند که فقط حشرات اصلی می‌توانند بدون آسیب رساندن به آن از آن مصرف کنند هر چند ممکن است جانوران آنها را از زیر خاک بیرون بیاورند.

رده بندی انواع نرگس

رده بندی یک گونه کشت شده (قابل کشت) نرگس بر پایه توصیف و سنجش یا از یک رده بندی ارائه شده توسط فردی که گونه‌ها را به ثبت می‌رساند، پایه‌ گذاری شده است.
کد رنگ‌های استفاده شده برای توصیف رنگ نرگس‌ها به قرار زیر است:
W- سفید (سفید گونه) G- سبز Y- زرد P – صورتی O- نارنجی R- قرمز
در توصیف گل نرگس هر نرگس را به دو بخش تقسیم می‌کنیم

رویشگاههای طبیعی در ایران

در برخی نواحی ایران گیاه نرگس به صورت خودرو وجود دارد که از آنجمله میتوان به مناطقی در استان فارس نظیر کازرون و منطقه گله دار در شمال استان بوشهر و جنوب استان فارس اشاره نمود
مهمترین رویشگاه نرگس در ایران شهرستان بهبهان است كه در سال 92 میلادی به عنوان بهترین نرگس دنیا شناخته شده است. همچنین درشهرستان شیراز نیز نرگس می روید
.

 

راسته Exalbominales

دانه فاقد آلبومن گلها نامنظم و تخمدان تحتانی. تیره معروف این راسته ، ثعلب یا ارکیده است که دارای گونه‌های فراوانی در ایران می‌باشد.

لاله واژگون:

لاله واژگون یا اشک مریم


مشخصات کلینام: لاله واژگون ، لاله سرنگون و اشك مریم
بو: بوی گلهای این گیاه زیاد مطلوب نیست و منحصراً به دلیل رنگ و فرم گلها کاربرد دارد.
اندازه: ارتفاع تا 100 تا 120 سانتیمتر، فاصله کاشت 35 سانتیمتر
محل: گلستان كوه در خوانسار، ارتفاعات اشترانكوه لرستان و كوه‌های صمصامی در چهار محال و بختیاری و شمال خراسان
خاک: مرطوب و غنی و دامنه های سنگلاخی و صخره‌ای
حساسیت: مقاوم به سرما
عمر گل: 3 هفته
رنگ گلها: زرد، نارنجی، قهوه ای متمایل به قرمز، زنگوله ای
برگها: کشیده و مجتمع
ازدیاد: تقسیم بوته
زمان گلدهی: فروردین و اردیبهشت در نواحی شمالی زاگروس و در مناطق جنوبی در اواسط تابستان
زمان کاشت: شهریور، مهر، آبان
زمان تقسیم بوته: شهریور و مهرلاله های واژگون یكی از 12 هزار گونه گیاهی شناسایی شده در كشور است كه زیباییی آنها نفس را در سینه حبس كرده و كمتر كسی است كه آرزوی دیدن آنها را در آغازین فصل سال نداشته باشد . در صورت عدم تخریب به واسطه دام و انسان حتی 10 هزار شاخه از آن را در یك دشت می‌توان مشاهده كرد. این گیاه نه تنها گل زیبایی است بلكه خواص درمانی متعددی نیز دارد. این گیاه اشك مریم نیز نامیده می شود که این به خاطر مقدار شبنمی ست که در بین این گلها جمع می شود و بعد از گل به پائین می چكد.
عمر این گیاه بسیار كوتاه است. از اوایل اردیبهشت ماه گل دهی این گیاه شروع می شود و در فصل بارش تمام می شود.
خواص دارویی این گیاه اصولاً در پیاز این گیاه است. پیاز این گیاه داروی مؤثری برای دردهای رماتیسمی و دردهای مفصلی و پاك كننده دستگاه كبدی است. البته این گیاه جزء داروهای سمی است و مصرف آن باید زیر نظر پزشك باشد.
چرای احشام، تخریب زیستگاه برای ایجاد اراضی كشاورزی، برداشت مستقیم این گیاه و عرضه به بازار مهم‌ترین عوامل تهدید لاله های واژگون است. این گیاه نخستین بار در سال 1576 میلادی به وسیله جهانگردان اروپایی از ایران به اتریش برده شد. شیوه پرورش لاله واژگون در باغها و گلخانه‌ها در سطح وسیعی از اروپا رواج دارد در حالی كه این گل در فلات ایران به طور طبیعی رشد و نمو می‌كند .


 
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:35 ب.ظ

With thanks, Loads of data!

cialis dose 30mg i recommend cialis generico cialis for bph cuanto cuesta cialis yaho cialis canada on line 5 mg cialis pharmacie en ligne click here cialis daily uk how much does a cialis cost cialis australian price viagra cialis levitra
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:06 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
when can i take another cialis cialis dosage recommendations enter site very cheap cialis buy online cialis 5mg cialis generika are there generic cialis tesco price cialis we choice free trial of cialis tadalafil 20mg buy cialis
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:37 ق.ظ

You actually explained that adequately.
cialis professional from usa enter site 20 mg cialis cost we choice cialis uk cialis baratos compran uk 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg cialis dose 30mg acheter du cialis a geneve cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis online legal
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:09 ب.ظ

Point very well taken!!
look here cialis cheap canada enter site very cheap cialis look here cialis cheap canada interactions for cialis cialis daily dose generic cilas cialis online cialis diario compra cialis dosage import cialis
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 12:13 ب.ظ

Kudos! Quite a lot of stuff.

cialis savings card cialis 30 day trial coupon cialis in sconto how to buy cialis online usa viagra vs cialis cialis cost generic cialis with dapoxetine cialis 10 doctissimo viagra vs cialis vs levitra cialis kaufen bankberweisung
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:39 ق.ظ

Really a good deal of great tips.
prescription doctor cialis how do cialis pills work cialis generico milano cialis usa cost cost of cialis per pill low cost cialis 20mg how to purchase cialis on line link for you cialis price cialis generico online cialis super acti
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 11:40 ق.ظ

You revealed that exceptionally well!
cialis for daily use fast cialis online wow look it cialis mexico cialis for bph canada discount drugs cialis overnight cialis tadalafil cialis 5 mg schweiz generic cialis 20mg tablets cialis lilly tadalafi generic cialis soft gels
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:15 ق.ظ

Regards! I appreciate it.
enter site very cheap cialis sialis wow look it cialis mexico brand cialis generic cialis 5mg billiger cialis sale online cialis patentablauf in deutschland cost of cialis per pill venta de cialis canada ou acheter du cialis pas cher
where to buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:06 ق.ظ

Superb write ups. Thanks!
cialis pills boards preis cialis 20mg schweiz prices for cialis 50mg cialis 05 sialis brand cialis nl only here cialis pills cialis 20 mg best price weblink price cialis cialis price thailand
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:16 ق.ظ

Seriously loads of very good info.
rezeptfrei cialis apotheke cialis professional yohimbe cialis pas cher paris cialis tadalafil online cialis pills boards click now buy cialis brand prescription doctor cialis overnight cialis tadalafil cialis venta a domicilio cialis daily
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:02 ق.ظ

Wow a lot of excellent data!
cialis generico lilly cialis online holland cialis generico postepay cialis daily dose generic generic cialis review uk cialis 5 effetti collaterali low cost cialis 20mg free generic cialis cialis 20 mg where cheapest cialis
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 11:44 ب.ظ

Thanks a lot, A lot of stuff.

cialis prezzo al pubblico we recommend cheapest cialis we recommend cheapest cialis cialis coupons printable cialis lilly tadalafi cialis 05 cialis 5 mg schweiz cialis preise schweiz cialis alternative cialis manufacturer coupon
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:05 ب.ظ

This is nicely put! !
where to buy cialis in ontario buy cialis online cialis generique cialis rckenschmerzen cialis 20 mg cost achat cialis en itali cialis 5 mg effetti collateral order cialis from india cialis cuantos mg hay recommended site cialis kanada
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 12:41 ق.ظ

Kudos, I appreciate this.
dosagem ideal cialis prix de cialis walgreens price for cialis cialis 5 mg funziona usa cialis online pastillas cialis y alcoho cialis for sale in europa buy cheap cialis in uk only here cialis pills cialis reviews
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:19 ب.ظ

Fantastic postings. Thank you.
buy online cialis 5mg cialis 5 mg cialis super kamagra are there generic cialis cialis 5 mg funziona buy cialis online legal cialis with 2 days delivery cialis without a doctor's prescription cialis 20 mg effectiveness rx cialis para comprar
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:56 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
buy cialis cialis professional from usa achat cialis en suisse how to buy cialis online usa enter site natural cialis side effects for cialis pastillas cialis y alcoho calis dosagem ideal cialis cialis per paypa
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:36 ب.ظ

Appreciate it. A good amount of tips!

safe site to buy cialis online buy cialis cheap 10 mg tadalafil 20mg buy cialis sample pack buying brand cialis online buy cialis cialis with 2 days delivery cialis 20mg cialis canada on line viagra or cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:32 ق.ظ

Kudos. I like this.
viagra vs cialis vs levitra we recommend cialis info cialis dosage cialis generico online cialis therapie tadalafilo cialis 20 mg calis cialis 20mg cialis uk next day
vardenafil
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:31 ق.ظ

Useful forum posts. Kudos.
buy levitra generic levitra online levitra 20 mg buy levitra 20 mg levitra online buy levitra online levitra levitra online buy levitra cheap 20mg levitra
buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 12:32 ق.ظ

You stated this very well.
cialis 30 day sample cialis 10 doctissimo cialis super kamagra cialis 5mg billiger cialis rezeptfrei cialis generika in deutschland kaufen price cialis per pill cialis baratos compran uk cialis cipla best buy order cialis from india
Cialis pills
شنبه 7 مهر 1397 10:43 ب.ظ

Regards! I like this.
cialis baratos compran uk discount cialis cialis vs viagra order generic cialis online prices for cialis 50mg we use it cialis online store preis cialis 20mg schweiz order cialis from india cialis baratos compran uk generic cialis at walmart
https://issuu.com/cialisprofessional
شنبه 7 مهر 1397 07:13 ب.ظ

Thanks a lot, Plenty of data.

cialis generico wow cialis 20 look here cialis cheap canada buy cheap cialis in uk cialis generique cialis online napol cheap cialis enter site 20 mg cialis cost cialis kaufen wo canada discount drugs cialis
pharmacy canada plus
شنبه 31 شهریور 1397 02:10 ب.ظ

Useful content. Thank you.
trusted pharmacy canada canadian viagra canada drugs canadian online pharmacies rated canadian drugs safe canadian online pharmacies canadian pharmacy no prescription online pharmacies of canada canadian pharmacy meds canadian pharmacy no prescription
http://cialisyoues.com/
جمعه 23 شهریور 1397 05:47 ب.ظ

Thanks, Great stuff!
200 cialis coupon ou acheter du cialis pas cher buying cialis overnight we recommend cheapest cialis venta cialis en espaa buying brand cialis online cialis prezzo al pubblico comprar cialis 10 espa241a cialis 5mg discount cialis
http://buycialisky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:44 ق.ظ

Superb data. Thank you.
cialis tablets for sale tadalafil tablets when will generic cialis be available cialis free trial cuanto cuesta cialis yaho cialis 20 mg cut in half click here cialis daily uk enter site natural cialis prices for cialis 50mg cialis for sale south africa
canadian pharmacy online 24
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:56 ب.ظ

Truly many of valuable information!
canadian pharmacycanadian pharmacy canadian pharmacies shipping to usa canadian medications 247 best canadian pharmacy canadian online pharmacies legal canadian pharmacies that are legit canadian pharmacy viagra brand pharmacy canada best no 1 canadian pharcharmy online buy viagra 25mg
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:51 ب.ظ

Cheers, Great information.
cialis pills price each click here to buy cialis we recommend cialis best buy cialis 200 dollar savings card we recommend cialis info buy generic cialis tadalafilo generico cialis mexico cialis generico lilly cialis generico
http://cialissy.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:17 ق.ظ

Truly a lot of good material.
cialis 30 day trial coupon cialis patent expiration try it no rx cialis free generic cialis cialis 5 mg para diabeticos buy original cialis generic cialis 20mg uk cialis kaufen only best offers 100mg cialis compare prices cialis uk
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:38 ق.ظ

Amazing content. Cheers.
order generic cialis online enter site very cheap cialis cialis farmacias guadalajara enter site very cheap cialis cialis in sconto cialis pills online cialis cialis cuantos mg hay cialis generico milano generic cialis in vietnam
viabiovit.com/buy-viagra-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:35 ق.ظ

Kudos. I enjoy this.
buy viagra 25mg vigra buy a viagra online where to buy viagra cheap sildenafil tablets buy generic viagra online usa viagra to buy online uk sildenafil can i buy viagra online sildenafil online pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30