تبلیغات
گیاه شناسی - تک لپه ای ها
گیاه شناسی
شنبه 7 دی 1387

تک لپه ای ها

شنبه 7 دی 1387

نوع مطلب :
نویسنده :ش ش

صفات عمومی تک لپه‌ایها

 • یاخته تخم با تقسیمات مکرر خود پیش جنینی را ایجاد می‌کند منطقه توقف نمو جنین جانبی است و رشد بعدی جنین از نقطه مقابل آن انجام می‌شود و یک لپه را که نسبت به محور پیش جنین جانبی است را تشکیل می‌دهد.

 • تشکیل بافت آلبومن در دانه تک لپه‌ایها از نوع هسته‌ای یا حالت حد واسط است. یعنی بعد از تقسیم یاخته مادر آلبومن دیواره‌ای بین یاخته‌های حاصل از تقسیم ایجاد نمی‌شود.

 • در تک لپه‌ایها ، ریشه اصلی بعد از مدتی از بین می‌رود و ریشه‌های نابجا که از قسمتهای زیرین ساقه بوجود می‌آیند، جانشین آن می‌گردند.

 • در تک لپه‌ایها ، ساقه منشعب نمی‌شود و آنچه انشعاب حاصل می‌کند، محور گل آذین است نه ساقه.

 • برگ دارای رگ‌بندی موازی است و تعداد اجزای گل 3 یا مضربی از 3 می‌باشد.

 • دستجات آوندی در برش عرضی ساقه متعدند و در روی دوایر متحدالمرکز قرار می‌گیرند.

 • ساختمان چوب و آبکش ثانویه که در دو لپه‌ایها دیده می‌شود در تک لپه‌ایها وجود ندارد.

تکامل و فیلوژنی تک لپه‌ایها

تشابه کامل دستگاه تولید مثل در تک لپه‌ایها و دو لپه‌ایها نشان می‌دهد که نهاندانگان شاخه متشابهی از گیاهان گلدار را تشکیل می‌دهند که ممکن است دارای منشا مشترک باشند. اموزه اکثر گیاه‌شناسان بر این عقیده استوار هستند که تک لپه‌ایها از دو لپه‌ایهای جدا برچه یعنی آلاله‌گان (Ranales) منشا گرفته‌اند. وجود یک لپه واحد در انواع متعدد آلاله‌گان ، پراکندگی دستجات آوندی در ساقه انواع مختلفی از آلاله‌گان مانند نیلوفر آبی و وجود گلهای سه قسمتی در گونه‌های متعددی از آلاله‌گان ، نظریه فوق را تائید می‌کنند.تصویر

رده بندی تک لپه ایها

Apocarpalesیا  Helobiales  

گیاهانی هستند آبزی ، دارای برچه‌های فراوان و جدا از هم ، پرچم‌های زیاد با استقرار مارپیچی ، گلهای ناقص ، دانه فاقد آلبومن و تخمدان فوقانی که شامل تیره‌های زیر است.
 • تیره تیر کمان آبی alismaceae: گیاه معروف این تیره sagittaria sagitifolia است.
 • علف هرزی پهن برگ که از علفهای هرز درجه دوم می باشد، چند ساله و اغلب قبل از نشاکاری ها مشاهده می شود.

  برای مبارزه می توان از علفکش های مورد استفاده برای جگن ها استفاده نمود.

   شرح تیره بارهنگ آبی:

Alismaceaeگیاهان این تیره عموماً آبزی یا مردابی بوده دارای ساقه و دمبرگ توخالی (سوراخ دار) یا پر از بافت اسفنجی هستند.
برگها معمولاً بن رست ، دارای و دمبرگی بلندو پهنکی با دو یاسه شکل متفاوت اند. گلها واجد سه کاسبرگ سبز رنگ و سه گلبرگ سفید و یا آبی متمایل به صورتی بوده تک جنس یا نر ماده هستند و به طور چرخه ای در محل بندهای ساقه هوایی جمع می شوند و گل آذینی را به صورت چرخه های مطبق تشکیل می دهند.
نافه شامل 9 یا 6 و یا 3 پرچم ولی مادگی دارای 6 برچه است که هر سه تا از آنها روی یک حلقه قرار می گیرند به طور کلی استقرار قطعات گل این تیره حالتی نیمه حلقوی و نیمه مارپیچی دارد و از این نظر این تیره در راسته هلو بیال دارای اهمیت خاصی است. زیرا وضع نیمه حلقوی و نیمه مارپیچی قطعات گل در تیره بارهنگ آبی این راسته را به راسته آلاله از دو لپه های بسیار نزدیک می کند و احتمالاً می باید با آن ارتباط و پیوند اجدادی داشته باشد.
این تیره در جهان دارای 14 جنس و تقریباً 60 گونه است که عموماً در مناطق معتدل نیمکره شمالی انتشار دارند و تقریباً همه آنها آبزی کامل و یا دوزیست هستند. گرده افشانی در گیاهان این تیره غالباً به وسیله حشرات انجام می گیرد و در گونه هایی که گلهایشان در سطح آب و یا خارج از آن باز نمی شود گرده افشانی درونی وخودی است.
این تیره در ایران دارای 3 جنس است که در شمال ، شمال شرقی و شرق و غرب انتشار دارند.
- جنس بارهنگ آبی Alisma که پهنک برگ آن قطبی شکل یا قاشق مانند (چمچه ای) است به همین علت این گیاه را در شمال بنام قاشقک آبی می نامند این گیاه در نواحی شمال ایران در مردابها و آبگیرهای سواحل دریای خزر (بندر انزلی ، رشت ، لاهیجان) در شرق (هامون) در غرب (کرمانشاه) می روید. در آبهای راکد اطراف تهران دو گونه از آن بنام Alisma Plantago aquatica و Alisma Lanceolatum می رویند که در گونه دوم برگها دارای پهنک باریک نیزه ای شکل اند.
- جنس تیر کمان آبی که در ایران فقط یک گونه بنام Sagittaria Trifolia است‌ که در شمال ایران کنار جوبیارهای مجاور مزارع برنج در گیلان (رشت، بندر انزلی ، لاهیجان) و تنکابن و مازندران می رویند.
تذکر : بعضی مولفین جنس تیرکمان آبی را بعنوان تیره کمان آبی ذکر کرده اند از فلورا ایرانیکا شماره 78)
و جنس داماسونیوم که این جنس دارای یک گونه بنام Damasonium alisma است که در آبهای شمال شرقی ایران و در شمال غربی ( در آبهای راکد بین مراغه و میاندوآب)و در جنوب (آبشور حوالی شوش) می روید.

 • تیره هزارنی Butomaceae: گونه معروف آن هزارنی یا Buttomus است.

 • تیره Iuncaginaceae: گونه معروفش Triglochin است.

راسته spadiciflorales

گل آذین از نوع سنبله یا از نوع اسپادیس است که بوسیله یک یا چند براکته محافظ به نام اسپات پوشیده شده است. دانه دارای آلبومن ، گلهای ناقص و تخمدان فوقانی که شامل تیره‌های زیر است.
 • تیره خرما palmae: گیاهانی هستند درختی یا علفی با ساقه راست و استوانه‌ای. خرما (phoenix) و نارگیل (cocos) از گیاهان معروف این تیره هستند.

 • تیره گل شیپوری Araceae: از گیاهان این تیره ، گل شیپوری (Arum) دارای نمونه‌های خودرو در ایران می‌باشد.

 • تیره عدسک آبی lemnaceae: از گیاهان این تیره عدسک آبی (Lemna minor) در شمال ایران دیده می‌شود.

 • تیره گرز Typhaceae: گیاهان معروف این تیره نی لوئی sparganium و Typha می‌باشد.

راسته glumales

گل آذین‌ها از نوع سنبله ، گلها ناقص ، دانه دارای آلبومن آردی شکل و تخمدان فوقانی که شامل تیره‌های زیر است.
 • تیره گندم Gramineae: تیره‌ای شامل 600 جنس و 2000 گونه. ارزن ، ذرت ، برنج ، نیشکر ، جو و چاودار از گیاهان معروف این تیره است.

 • تیره جگن cyperaceae: نی بوریا cyperus و جگن carex از گیاهان معروف این تیره است.تصویر

راسته Liliales

گلها منظم و کامل ، دانه دارای آلبومن ، تخمدان فوقانی که شامل تیره‌های زیر است.
 • تیره آلاله LiLiaceaee: پیاز (Allium) ، لاله (Tulipa) ، گل حسرت (colchicum) و مارچوبه (Asparagus) از گیاهان معروف این تیره است.

 • تیره برگ بیدی commelinaceae: برگ بیدی Tradescantia در ایران به صورت زینتی پرورش می‌یابد.

 • تیره سازو Juncaceae: گیاه سازو juncos در این تیره قرار دارد.

راسته Albominales

دانه دارای آلبومن ، گلها منظم یا نامنظم و تخمدان تحتانی. موز ، زنجبیل ، گل نرگس ، هل ، زنبق و آناناس از تیره‌های معروف این راسته هستند.

گل نرگس :
گیاه نرگس از خانواده
نرگسیان (Amaryllidaceae ) و تیره Narcissus می‌‌باشد.
نرگس گیاهی دائمی و پیازدار می‌‌باشد. پیازهای آن درشت و دارای ورقه‌های فلسی یا مطبق است. به عبارت دیگر پیاز آن می‌تواند چندین سال متوالی گل دهد و گل آن همه ساله درشت تر گردد. گلهای نرگس به رنگ سفید، زرد، نارنجی، کم پر و پُر پر هستند. برگهای این گیاه از بن ریشه بصورت صاف یا شیاردار بیرون می‌‌آیند و در طول ساقه قرار میگیرند.نرگس‌ها به اندازه‌های مختلف یافت می‌شوند از گلهای 5 اینچی روی ساقه‌های 2 فوتی گرفته تا گلهای 5/0 اینچی روی ساقه 2 اینچی
.
نرگس‌ها شاید آسانترین و مطمئن‌ترین پرورش از میان خانواده تمام گلها هستند و برای افراد مبتدی در باغبانی ایده‌ آل است. پیاز و برگها حاوی کریستالهای سمی هستند که فقط حشرات اصلی می‌توانند بدون آسیب رساندن به آن از آن مصرف کنند هر چند ممکن است جانوران آنها را از زیر خاک بیرون بیاورند.

رده بندی انواع نرگس

رده بندی یک گونه کشت شده (قابل کشت) نرگس بر پایه توصیف و سنجش یا از یک رده بندی ارائه شده توسط فردی که گونه‌ها را به ثبت می‌رساند، پایه‌ گذاری شده است.
کد رنگ‌های استفاده شده برای توصیف رنگ نرگس‌ها به قرار زیر است:
W- سفید (سفید گونه) G- سبز Y- زرد P – صورتی O- نارنجی R- قرمز
در توصیف گل نرگس هر نرگس را به دو بخش تقسیم می‌کنیم

رویشگاههای طبیعی در ایران

در برخی نواحی ایران گیاه نرگس به صورت خودرو وجود دارد که از آنجمله میتوان به مناطقی در استان فارس نظیر کازرون و منطقه گله دار در شمال استان بوشهر و جنوب استان فارس اشاره نمود
مهمترین رویشگاه نرگس در ایران شهرستان بهبهان است كه در سال 92 میلادی به عنوان بهترین نرگس دنیا شناخته شده است. همچنین درشهرستان شیراز نیز نرگس می روید
.

 

راسته Exalbominales

دانه فاقد آلبومن گلها نامنظم و تخمدان تحتانی. تیره معروف این راسته ، ثعلب یا ارکیده است که دارای گونه‌های فراوانی در ایران می‌باشد.

لاله واژگون:

لاله واژگون یا اشک مریم


مشخصات کلینام: لاله واژگون ، لاله سرنگون و اشك مریم
بو: بوی گلهای این گیاه زیاد مطلوب نیست و منحصراً به دلیل رنگ و فرم گلها کاربرد دارد.
اندازه: ارتفاع تا 100 تا 120 سانتیمتر، فاصله کاشت 35 سانتیمتر
محل: گلستان كوه در خوانسار، ارتفاعات اشترانكوه لرستان و كوه‌های صمصامی در چهار محال و بختیاری و شمال خراسان
خاک: مرطوب و غنی و دامنه های سنگلاخی و صخره‌ای
حساسیت: مقاوم به سرما
عمر گل: 3 هفته
رنگ گلها: زرد، نارنجی، قهوه ای متمایل به قرمز، زنگوله ای
برگها: کشیده و مجتمع
ازدیاد: تقسیم بوته
زمان گلدهی: فروردین و اردیبهشت در نواحی شمالی زاگروس و در مناطق جنوبی در اواسط تابستان
زمان کاشت: شهریور، مهر، آبان
زمان تقسیم بوته: شهریور و مهرلاله های واژگون یكی از 12 هزار گونه گیاهی شناسایی شده در كشور است كه زیباییی آنها نفس را در سینه حبس كرده و كمتر كسی است كه آرزوی دیدن آنها را در آغازین فصل سال نداشته باشد . در صورت عدم تخریب به واسطه دام و انسان حتی 10 هزار شاخه از آن را در یك دشت می‌توان مشاهده كرد. این گیاه نه تنها گل زیبایی است بلكه خواص درمانی متعددی نیز دارد. این گیاه اشك مریم نیز نامیده می شود که این به خاطر مقدار شبنمی ست که در بین این گلها جمع می شود و بعد از گل به پائین می چكد.
عمر این گیاه بسیار كوتاه است. از اوایل اردیبهشت ماه گل دهی این گیاه شروع می شود و در فصل بارش تمام می شود.
خواص دارویی این گیاه اصولاً در پیاز این گیاه است. پیاز این گیاه داروی مؤثری برای دردهای رماتیسمی و دردهای مفصلی و پاك كننده دستگاه كبدی است. البته این گیاه جزء داروهای سمی است و مصرف آن باید زیر نظر پزشك باشد.
چرای احشام، تخریب زیستگاه برای ایجاد اراضی كشاورزی، برداشت مستقیم این گیاه و عرضه به بازار مهم‌ترین عوامل تهدید لاله های واژگون است. این گیاه نخستین بار در سال 1576 میلادی به وسیله جهانگردان اروپایی از ایران به اتریش برده شد. شیوه پرورش لاله واژگون در باغها و گلخانه‌ها در سطح وسیعی از اروپا رواج دارد در حالی كه این گل در فلات ایران به طور طبیعی رشد و نمو می‌كند .


 
viabiovit.com/buy-viagra-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:35 ق.ظ

Kudos. I enjoy this.
buy viagra 25mg vigra buy a viagra online where to buy viagra cheap sildenafil tablets buy generic viagra online usa viagra to buy online uk sildenafil can i buy viagra online sildenafil online pharmacy
click here cialis daily uk
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:17 ب.ظ

You actually expressed it superbly!
cialis uk next day generic cialis tadalafil cialis en 24 hora we recommend cheapest cialis buying cialis on internet tadalafil 10 mg walgreens price for cialis generic cialis pro buy cialis online legal cialis patentablauf in deutschland
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:37 ق.ظ

Fine postings. With thanks.
cialis 20 mg best price cialis sicuro in linea cialis 30 day sample cialis online deutschland ou acheter du cialis pas cher cialis daily purchasing cialis on the internet order a sample of cialis click here take cialis buying cialis on internet
Online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:09 ب.ظ

Many thanks! Great stuff.
cost of cialis per pill cialis generico postepay order cialis from india cialis pas cher paris cialis reviews cialis 20mg prix en pharmacie cialis generico tesco price cialis order a sample of cialis viagra vs cialis vs levitra
Viagra great britain
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:48 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of material!

viagra uk online blue pill buy viagra no prescription online buy viagra online discount buy cheap viagra uk safe place to buy viagra online buy viagra online usa prescription viagra uk buy viagra internet can you purchase viagra online
Online cialis
جمعه 17 فروردین 1397 05:46 ب.ظ

Fantastic information, Thank you.
cialis vs viagra cialis taglich what is cialis i recommend cialis generico generic cialis levitra only now cialis 20 mg acheter cialis meilleur pri cialis professional from usa cialis for sale cialis australian price
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 01:11 ب.ظ

You suggested this terrifically.
cialis sicuro in linea canadian discount cialis cialis 5 mg buy tarif cialis france cialis 200 dollar savings card cialis 5mg billiger generic cialis pro we recommend cialis info we like it safe cheap cialis only best offers cialis use
Cialisjab
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:35 ب.ظ

Terrific facts. Kudos!
walgreens price for cialis where do you buy cialis cialis 20 mg cost acheter cialis kamagra cialis vs viagra click here cialis daily uk enter site very cheap cialis cialis 5 effetti collaterali weblink price cialis online cialis
Can you stretch to get taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:04 ب.ظ
I simply could not go away your site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info
an individual supply to your visitors? Is going to
be back steadily in order to check up on new posts
Rosetta
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:25 ب.ظ
Aw, this was a very good post. Finding the time and actual effort
to create a good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don't manage to get nearly anything done.
Chun
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:56 ق.ظ
If you want to take a good deal from this article then you have to
apply these methods to your won blog.
یه دختر خوب
جمعه 25 فروردین 1396 10:25 ق.ظ
خیلی بد بود خوشم نیومد
پریناز
دوشنبه 9 دی 1392 05:17 ق.ظ
شما این متن رو با نام ریشه تک لپه نوشتید اما هیچ توضیحی راجع به ریشه یا شکلش ندادید چرا ؟
کالان کوئه
یکشنبه 27 فروردین 1391 01:26 ق.ظ
توضیحاتتون خیلی خوبه فقط ویژیگی های تک لپه ناقص اند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر